Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar – mars 2024 kapën vlerën 5.2 miliardë lekë, ose 1.68 % më shumë se në janar – mars 2023. Sipas raportit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), gjatë periudhës janar – mars 2024, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 310 847, me një rritje prej 8.96 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Tregu mbetet i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 90.99 % të vëllimit të përgjithshëm të primeve, ndërsa sigurimet e Jetës kanë 8.93 % dhe risigurimi me 0.076%. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit, i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit vullnetar zënë 42.30 % dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zënë 57.70 % të totalit të tregut. Ndërkohë, në periudhën janar – mars 2024, dëmet e paguara bruto në tregun e sigurimeve, arritën në rreth 1.9 miliardë lekë, ose 23.88 % më shumë se në periudhën janar – mars 2023. Dëmet e paguara bruto në sigurimin motorik për periudhën janar – mars 2024 kapën vlerën 1.3 milionë lekë, duke pësuar një rritje me rreth 17.57 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Burimi: SOT

Burimi: Monitor

www.targaime.com

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2021, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2021, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2021, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete.