Sigurimi i detyrueshëm i mbajtësit të mjetit motorik për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta

Sigurim i detyrueshëm për çdo automjet me targa shqiptare që qarkullon brenda territorit të Republikës së Shqipërisë

Siguracion TPL

"* E detyrueshme" indicates required fields