Rritja e tregut të sigurimeve është ngadalësuar gjatë muajve të verës.

Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në fund të 8-mujorit, primet e shkruara bruto arritën vlerën e 15.3 miliardë lekëve, në rritje me 10.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Megjithëse rritja ngelet në ritme dyshifrore, ajo ka ardhur duke u ngadalësuar në muajt e fundit. Në fund të 7-mujorit, rritja e primeve të shkruara bruto kishte qenë 11.2%, ndërsa në fund të 6-mujorit kishte qenë pothuajse 13%.

Ngadalësimi i rritjes së tregut të sigurimeve mund të jetë ndikuar edhe nga kursi i këmbimit. Sipas të dhënave të AMF-së, për gjysmën e parë të këtij viti afërsisht 34% e primeve të shkruara bruto në sigurime ishin të llogaritur në valutë të huaj, kryesisht në Euro.

Ndërkohë, që statistikat raportohen në Lekë, forcimi gradual i monedhës vendase në kursin e këmbimit ka dhënë një efekt negativ në vlerën e primeve të shkruara në valutë të huaj.

Kontributin kryesor në rritjen e tregut për 8-mujorin e ka dhënë tregu i Jo-Jetës, me një rritje të primeve prej 10.7%, ndërsa për tregun e sigurimit të jetës primet u rritën me 8.1%.

Tregu i Jo-Jetës këtë vit po shfaq një rritje të peshës së sigurimeve vullnetare.

Sigurimi i pronës nga katastrofat ngelet produkti kryesor i sigurimit vullnetar, me 11.7% të primeve të shkruara bruto, nga 10.9% që zinte një vit më parë. Vijon sigurimi KASKO i automjeteve, me 7.2% të primeve, nga 6.6% në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Megjithatë, duke qenë se një pjesë e mirë e produkteve vullnetare kanë prime të llogaritur në valutë, edhe masa e rritjes së tyre është ngadalësuar në muajt e fundit.

Sigurimet e detyrueshme motorike ngelen sidoqoftë dominuese në tregun e Jo-Jetës. Në fund të 8-mujorit, ato përbënin 64.3% të primeve të shkruara bruto, nga 66.3% që zinin në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Rënia e peshës së sigurimeve të detyrueshme motorike ka ardhur kryesisht nga një rritje e dobët e primeve për produktet e kartonit jeshil dhe Policës Kufitare.

Duke qenë se të dyja këto produkte shiten në Euro, edhe në këtë rast vlerësohet se një ndikim të konsiderueshëm ka dhënë kursi i këmbimit.

Nga ana tjetër, këtë vit dëmet po rriten me ritme më të ngadalta. Për 8-mujorin, dëmet e paguara bruto kishin vlerën e 4.3 miliardë lekëve, në rritje me 3.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në tregun e Jo-Jetës, dëmet janë rritur me 3.7% dhe kontributin kryesor në rritjen e dëmeve e kanë dhënë sigurimet e detyrueshme motorike.

Ndërkohë, në tregun e sigurimit të Jetës dëmet për 8-mujorin 2023 kanë pësuar rënie me 7.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Burimi: AMF/Monitor

www.targaime.com

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2021, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2021, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2021, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete.