Për t’u pajisur me Leje të re Drejtimi, pas humbjes së saj ju duhet:

Të kryeni denoncimin në e-Albania dhe të pajiseni elektronikisht me vërtetimin e denoncimit:

Të paraqiteni pranë çdo DRSHTRR-je me këto dokumente:

  • Mjet identifikimi
  • Vërtetimin e denoncimit
  • Certifikatë mjekësore me fotografi, (vetëm në rast se lejes së drejtimit që ju ka humbur i ka mbaruar afati i vlefshmërisë ose nëse dëshironi që leja e re e drejtimit të ketë afat të ri vlefshmërie të plotë!)

Tarifat e shërbimit

  • Leje Drejtimi e re 3,500 lekë
  • Ose dublikati i lejes së drejtimit (opsionale) 2,000 lekë (në këtë rast nuk duhet raporti mjekësor dhe afati i duplikatit del i njëjtë me të dokumentit të humbur!)

Burimi: DPSHTRR

www.targaime.com Siguracione online

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2023, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2023, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2023, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *