Leja e drejtimit dixhitale mbërrin në BE, ju mund të drejtoni makinën nga mosha 17 vjeç.
Të dhënat do të shpërndahen për ta bërë pezullimin efektiv në të gjithë BE-në. Komisioni Evropian propozon rregulla të reja të BE-së për të rritur sigurinë rrugore. Mbërrin patenta dixhitale e vlefshme në të gjithë Unionin dhe pritet që nga mosha 17 vjeç të mund të praktikohet drejtimi me makina dhe kamionë të shoqëruar: nëse kalojnë provimin do të mund të drejtojnë vetëm nga mosha 18 vjeç. Trajnimi dhe testimi i patentës së drejtimit do të marrë më shumë parasysh sigurinë e këmbësorëve, çiklistëve, skuterëve dhe biçikletave elektrike. Të dhënat do të shpërndahen për të bërë efektive pezullimin e lejeve të drejtimit në të gjithë BE-në. Dhe ka një shtrëngim të disa shkeljeve si parakalimet e rrezikshme, tejkalimi i vijave të forta, drejtimi kundër trafikut.
Burimi: ANSA

In Ue arriva la patente digitale, si guida dai 17 anni

Saranno condivisi i dati per rendere efficace in tutta l’Ue la sospensione

La Commissione europea propone nuove regole Ue per aumentare la sicurezza stradale. Arriva la patente digitale valida in tutta l’Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su auto e camion accompagnati: se passeranno l’esame potranno guidare da soli già dal compimento dei 18 anni. Formazione e test per la patente terranno conto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. Saranno condivisi i dati per rendere efficace in tutta l’Ue la sospensione delle patenti. Ed è prevista una stretta su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue, guida contromano.

Burimi: ANSA

www.targaime.com Siguracione online

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2023, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2023, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2023, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *