Is my UK driving permit valid for driving in Albania?

According to the UK government’s website, you can drive in Albania with a valid UK driving licence. However, it is recommended that you obtain an International Driving Permit (IDP) in addition to your UK driving licence, as this will make it easier for you to hire a car and drive in Albania. An IDP is a document that translates your driving licence into several languages and is recognized in many countries around the world.

Please note that you must comply with local driving laws and regulations when driving in Albania, which may differ from those in the UK. It is advisable to research and familiarize yourself with the rules of the road in Albania before driving there.

A është e vlefshme leja ime e drejtimit (Patenta) në Mbretërinë e Bashkuar për drejtimin e automjetit në Shqipëri?

Sipas faqes së internetit të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, ju mund të vozitni në Shqipëri me një patentë shoferi të vlefshëm në Mbretërinë e Bashkuar. Megjithatë, rekomandohet që përveç patentës suaj të vozitjes në Mbretërinë e Bashkuar të merrni një Leje Drejtimi Ndërkombëtar (IDP), pasi kjo do ta bëjë më të lehtë për ju marrjen me qira të një makine dhe vozitje në Shqipëri. Një IDP është një dokument që përkthen patentën tuaj të drejtimit në disa gjuhë dhe njihet në shumë vende të botës.

Ju lutemi vini re se duhet të respektoni ligjet dhe rregulloret lokale të drejtimit të automjeteve kur vozitni në Shqipëri, të cilat mund të ndryshojnë nga ato në MB. Këshillohet që të bëni kërkime dhe njohje me rregullat e qarkullimit rrugor në Shqipëri përpara se të udhëtoni atje.

Burimi: Open IA

www.targaime.com

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2021, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2021, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2021, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *