TIRANË, 5 korrik Primet e sigurimit të detyrueshëm motorik gjatë periudhës janar-maj 2023 arritën rreth 4.7 miliardë lekë, ose 8.12% më shumë se në 5-mujorin e 2022-shit.

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) publikoi së fundmi raportin mbi ecurinë e tregut të sigurimeve, sipas të cilit rritja më e lartë mes produkteve motorrike, vihet re te “kartoni jeshil”, siguracioni i detyrueshëm për mjetet me targa shqiptare që qarkullojnë jashtë territorit të Shqipërisë.

Sipas AMF-së, produkti “karton jeshil” në periudhën janar-maj 2023 pati një rritje prej 7.50 % të vëllimit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua nga një rritje të numrit të kontratave prej 55.38 % krahasuar me muajin janar-maj 2022.

Produkti “MTPL e brendshme”, që është sigurimi i përgjegjësisë së dëmit ndaj palëve të treta, në periudhën janar-maj 2023, pati një rritje prej 8.24 % të vëllimit të primeve të shkruara bruto. Kjo u shoqërua edhe me një rritje të numrit të kontratave prej 9.22 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Produkti “sigurim kufitar”, në muajin janar-maj 2023, pati një rritje 7.63 % të vëllimit të primeve të shkruara bruto krahasuar me muajin janar-maj 2022. Edhe numri i kontratave u rrit me 19.92 %.

Burimi: ATSH

www.targaime.com

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2021, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2021, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2021, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *