Tregu i Sigurimeve

2023, shqiptarët paguan rreth 220 milionë euro sigurime – Tregu u rrit me 8,8% dhe mbetet i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës