Udhëtimi jashtë vendit është një përvojë emocionuese, por mund të ndodhin sëmundje dhe aksidente të paparashikueshme. Faturat mjekësore që rezultojnë nga kjo mund të jenë dërrmuese. Sigurimi mjekësor i udhëtimit ju mbron në rast sëmundjeje ose aksidenti kur udhëtoni jashtë vendit. Ai ofron përfitimet kryesore mjekësore apo të riatdhesimit në rast urgjence cilido qoftë destinacioni juaj.

ÇFARË PËRFSHIN

  • Vizita mjekësore urgjente
  • Shpenzimet për medikamentet mjekësore
  • Trajtime spitalore urgjente
  • Riatdhesim

DËMET E MBULUARA

  • Sëmundje akute
  • Aksidente
  • Humbja e jetes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *