Një nga risitë kryesore të paralajmëruara për produktin kryesor të tregut, sigurimin e detyrueshëm motorik për përgjegjësitë ndaj palëve të treta, është aplikimi i primeve të diferencuara mbështetur në disa faktorë rreziku.

Sipas drejtuesve të kompanive, aktualisht aplikohen prime sipas kategorisë së mjeteve, fuqisë motorike dhe vjetërsisë së tyre. Avni Ponari, Drejtor i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA Group Austria, thotë se këto janë elemente shumë të rëndësishme në përcaktimin e nivelit të rrezikut, por nuk janë të mjaftueshme.

“Një element vendimtar në përcaktimin e riskut është përvoja dhe aftësia e drejtuesit të mjetit. Këtu flitet për ndëshkimin e shkaktarëve. Janë të vetmit që përveç një gjobe nga policia nuk kanë asnjë masë tjetër ndëshkuese. Madje ka drejtues me 3 apo 4 raste përfshirjesh në aksidente, si shkaktarë”, – thotë ai.

Sipas tij, për implementimin e këtij sistemi nevojiten dy parakushte kryesore, pa të cilat sistemi nuk do të ishte funksional, ose do të ishte i mangët.

“Do të duhej të regjistroheshin pranë AMF të gjitha aplikimet për dëmshpërblim, me të dhëna të sakta për mjetet dhe drejtuesit e mjeteve shkaktare dhe përfituese dhe në këto të dhëna të kishin akses sistemet e shitjeve të kompanive të sigurimit.

AMF-së t’i jepej akses në lejet e drejtimit që lëshohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor DPSHTRR) dhe nëpërmjet AMF-së të kishin akses sistemet e shitjes së kompanive të sigurimit”, – thotë z.Ponari. Sipas tij, edhe për këtë çështje zgjidhja duhet kërkuar te dixhitalizimi.

Kadri Morinaj, President i grupit të sigurimeve Eurosig-Insig, beson se sfidat dhe vështirësitë e këtij procesi janë të kalueshme.

“Një projekt i tillë paraqet vështirësi dhe sfida, por jemi pothuajse në përfundimin e punës për të arritur në një draft për këtë qëllim. Sot makina me fuqi motorike shumë të ndryshme paguajnë pothuajse të njëjtin çmim për sigurimin e detyrueshëm.

Kjo sigurisht që nuk është e arsyeshme. Po punohet gjithashtu edhe për t’u diferencuar rreziku sipas eksperiencës së drejtuesit të mjetit, po punohet për të përcaktuar një risk të diferencuar edhe sipas zonave gjeografike.

Duhet kuptuar se që prej fillimit të luftës në Ukrainë, sektori i sigurimeve është përballur me rritje të fortë të çmimeve, sidomos të pjesëve të këmbimit dhe çmimet e shërbimeve spitalore. Ndërkohë, çmimet e sigurimeve kanë ngelur të pandryshuara prej shumë vitesh.

Një nga arsyet kryesore që po sjell rritje të kostove për ne është edhe rritja e pagave. Në rastin e dëmtimeve në njerëz, masa e dëmshpërblimit lidhet edhe me të ardhurat e personit të dëmtuar në aksident.

Rritja e pagave sjell automatikisht edhe rritje të vlerës së dëmshpërblimit. Në përgjithësi, jemi të ndërgjegjshëm se çmimet kanë shënuar rritje të fortë pothuajse për të gjitha produktet dhe kjo përkthehet në kosto edhe për kompanitë e sigurimit. Nëse duam të japin shërbim cilësor, kjo kërkon që të sigurojmë mjetet e nevojshme financiare që t’i përgjigjemi siç duhet klientit” – thotë ai.

Burimi: Monitor

www.targaime.com Siguracione online

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2023, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2023, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2023, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *