Tregu i sigurimeve nuk po shfaq zhvillime të rëndësishme cilësore, duke ngelur në përmasa të vogla dhe i përqendruar kryesisht në produkte të detyrueshme. Në vitet e fundit, kompanitë po përpiqen të ndjekin tendencat e dixhitalizimit dhe kanë ndërtuar kanale online të shitjes së produkteve. Megjithatë, policat e sigurimit të detyrueshëm motorik ende kërkohen në formën e dokumentit fizik dhe nuk mund të lëshohen në formë elektronike.

Tregu i sigurimeve po vuan të ndryshojë në përmbajtje dhe strukturë. Primet për frymë vitin e kaluar mbeten ndër më të ulëtit në Europë. Primet e shkruara bruto për frymë arritën në afërsisht 68 euro, nga rreth 55 euro që kishin qenë në vitin 2021, por pjesërisht kjo rritje erdhi si rezultat i kursit të këmbimit.

Tregu po dominohet gjithnjë e më shumë në produktet e sigurimit të detyrueshëm motorik, që sjellin mbi 67% të primeve të shkruara bruto.

Me gjithë zhvillimet e pakta në përmbajtje, në vitet e fundit kompanitë po përpiqen të ndjekin një rrugë modernizimi në formë, nëpërmjet dixhitalizimit të kanaleve të shitjes dhe pjesërisht edhe vetë produkteve të sigurimit.

Disa prej kompanive ofrojnë mundësinë për të blerë policat e sigurimit online, por në përgjithësi, polica e sigurimit si dokument ende duhet printuar dhe dorëzuar fizikisht. Kjo vlen sidomos për produktin kryesor të tregut, sigurimin motorik për përgjegjësitë ndaj palëve të treta.

Dixhitalizimi i policave të sigurimit mund të sjellë avantazhe praktike dhe ekonomike, duke kursyer kohë dhe duke ulur kostot e shitjes së produktit nga kompanitë. Policat elektronike të raportuara dhe të verifikuara nëpërmjet një sistemi qendror, (që aktualisht funksionon, përtej detyrimit për zotërimin dhe verifikimin fizik të policës) do të ulnin edhe rreziqet e falsifikimit.

Avni Ponari, Drejtor i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA Group Austria, thotë se Shqipëria ngelet mbrapa në këtë drejtim edhe krahasuar me vendet e tjera të rajonit.

“Sot ofrojmë për klientët tanë mundësinë që çdo siguracion që ata duan, të mund ta marrin në mënyrë elektronike, pa qenë nevoja të dalin nga shtëpia, të lënë punët e tyre dhe të paraqiten në një prej zyrave tona.

Jam shumë xheloz që vendet fqinje tashmë kanë gjithçka online, edhe shitjet, edhe dëmet dhe të dhënat për çdo kompani. Uroj që një ditë të ndodhin ndryshimet e duhura dhe tregu të dalë në dritën dixhitale.

Për të nxitur shitjet online, ne organizojmë çdo muaj një shorte për këta klientë, të cilët shpërblehen me shërbime dhe dhurata të ndryshme. Interneti dhe zhvillimi i teknologjisë po e ndryshon mënyrën e blerjes në të gjithë botën, teksa shumë konsumatorë synojnë të shfrytëzojnë komoditetin dhe lehtësinë e blerjeve online.

Por, kjo nuk po ndodh në Shqipëri, si rrjedhojë e përdorimit të ulët të kartave të kreditit, informalitetit të lartë apo mungesës së legjislacionit që do ta lehtësonte kompaninë dhe qytetarin. Pa harruar problemet edhe me bankat në Shqipëri, ku disa prej tyre mbajnë komisione për blerje online.

Në momentin që do të dixhitalizosh një shoqëri, duhet të kesh disa lehtësi, të cilat ende nuk po shihen”, – thotë z. Ponari.

Sipas tij, nëse nuk ngrihen standarde, nëse nuk përmirësohet infrastruktura, atëherë cilësia e ofruar do të jetë e vogël dhe si pasojë, konsumatori nuk do ta zgjedhë këtë mënyrë të re të blerjeve të tyre.

Kadri Morinaj, President i Grupit të sigurimeve Eurosig-Insig, thotë që, pavarësisht disa kompanive dhe institucioneve financiare, të cilat kanë promovuar kanale të shitjes online, duhet pranuar që ende në Shqipëri ka rrugë për të bërë drejt dixhitalizimit të plotë.

“Eurosig ka një portal të plotë të shërbimit ndaj klientit, ku çdo klient, me krijimin e një llogarie, mund të ketë qasje të shikojë historikun e sigurimeve të tij në Eurosig dhe jo vetëm. Klienti që regjistrohet në këtë portal mund të shikojë të gjitha rastet e kërkesave për dëmshpërblim, që ai ka paraqitur në Eurosig dhe vlerën e rimbursuar për të gjitha produktet.

Po ashtu, përmes këtij portali, ai mundet të dërgojë kërkesa për dëmshpërblim dhe të ngarkojë dokumente.

Pavarësisht çfarë shpjegova më lart, ende ka shumë për të bërë lidhur me dixhitalizimin e shërbimeve të sigurimit dhe kjo lidhet edhe me kulturën tonë, si popull i vogël dhe që besojmë te kontakti i drejtpërdrejtë me njerëzit për çdo shërbim që marrim.

Ndërkohë për sigurimet e detyrueshme, TPL, Karton Jeshil dhe Sigurimi Kufitar kërkohet ende nga legjislacioni në fuqi që polica e sigurimit të jetë e printuar në letër fizike, e cila është e veçantë dhe përmban elemente sigurie. Këto polica ende janë subjekt kontrolli edhe nga ana e Autoriteteve të Policisë së Shtetit”, – thotë z.Morinaj.

Sipas tij, dixhitalizimi i plotë do të kërkonte ndërveprimin e të gjithë aktorëve të përfshirë në proces, por edhe një edukim më të madh të publikut.

Dritan Çelaj, Drejtor i Përgjithshëm i kompanisë Atlantik, është i mendimit se çdo hap drejt dixhitalizimit të produkteve të sigurimit duhet të jetë i kujdesshëm, në mënyrë që të mos cenohet siguria e produktit

“Dixhitalizimi është një tendencë e kohës, por që duhet trajtuar me kujdesin e duhur. Duhet të kemi parasysh që policat e sigurimit janë letra me vlerë. Policat e sigurimit të detyrueshëm bëhen me letër sekrete dhe kanë të gjithë koeficientët e sigurisë, duke shmangur plotësisht ekzistencën e policave të falsifikuara.

Modernizimi i teknologjisë nuk duhet të cenojë këtë siguri të fituar, sepse kjo është e lidhur me besueshmërinë e kompanive dhe e tregut të sigurimeve te konsumatori. Çdo hap i ri duhet të jetë i matur, i mirëmenduar dhe i sigurt, në mënyrë që koeficientët e sigurisë që ekzistojnë të mos ulen” – shprehet ai.

Burimi: Monitor

www.targaime.com Siguracione online

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2023, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2023, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2023, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *