Pas një rimëkëmbje të shpejtë nga pandemia, vitin e kaluar ritmet e rritjes zbritën në nivele njëshifrore, pranë tendencave normale historike të tregut. Sipas të dhënave nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF), volumi i përgjithshëm i tregut arriti në 21 miliardë lekë, ose rreth 184 milionë euro, në rritje me pak më shumë se 9% krahasuar me një vit më parë.

Në ndarjen sipas dy segmenteve kryesore, tregu i jo-jetës dominoi edhe vitin e kaluar, me pothuajse 92% të primeve të shkruara bruto, ndërsa në vlerë, primet për këtë segment u rritën me 8%.

Tregu i sigurimit të jetës shënoi ritme të rritjes pak më të larta, me pothuajse 18%, por sërish primet në këtë segment zënë peshë relativisht të ulët ndaj totalit të tregut, me 8%.

Me gjithë një rritje graduale që reflekton kryesisht rritjen organike të ekonomisë, në thelb, tregu i sigurimeve nuk po shfaq risi të rëndësishme, qoftë në formë apo në strukturë.

Tregu më i madh, ai i sigurimeve të jo-jetës edhe vitin e kaluar u dominua nga sigurimet e detyrueshme motorike, që sollën pothuajse 68% të primeve të shkruara bruto të tregut. Pesha specifike e këtyre produkteve shënoi rritje të mëtejshme me rreth 2 pikë përqindje krahasuar me një vit më parë.

Produktet e lidhura me lëvizjet ndërkufitare, si kartoni jeshil apo sigurimi kufitar, shënuan rritje më të lartë të primeve dhe zgjerim të peshës së tregut. Primet e shkruara bruto nga kartoni jeshil u rritën me 38%, ndërsa primet nga policat kufitare u rritën me 11% krahasuar me një vit më parë.

Produkti më i rëndësishëm i tregut për nga volumet, sigurimi i brendshëm TPL, shënoi rritje më të ulët, me 6.4%, ndërsa pesha e tij, në totalin e primeve të tregut të jo-jetës, zbriti në 55.6%, nga 56.6% një vit më parë.

Burimi: Monitor

www.targaime.com Siguracione online

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2023, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2023, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2023, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *