Kompanitë e sigurimeve paguan afërsisht 6.83 miliardë lekë ose rreth 60 milionë euro dëme vitin e kaluar. Sipas statistikave të AMF, vlera e dëmeve të paguara bruto shënoi rritje të lehtë me 2.4% krahasuar me vitin 2021.

Rritja e dëmeve erdhi kryesisht nga tregu i Jo-Jetës dhe nga rritja e dëmeve direkte të paguara nga kompanitë e sigurimit për klientët e tyre për dëmet e shkaktuara nga palët e treta, sipas parashikimeve të ligjit të ri “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Struktura e dëmeve vazhdon të dominohet nga pagesat e kryera nga shoqëritë e sigurimit të jo-jetës, që vitin e kaluar paguan direkt 6.25 miliardë lekë, 3.1% më shumë krahasuar me vitin 2021.

Kjo shumë përbën 91.5% të dëmeve të tregut të sigurimeve. Megjithatë, nëse llogarisim edhe dëmet e paguara nëpërmjet Fondit të Kompensimit të Byrosë Shqiptare të Sigurimeve, pesha e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit të Jo-Jetës arrin në 95.7% të totalit.

Duke qenë se tregu i sigurimeve në Shqipëri dominohet nga sigurimet e detyrueshme motorike, kjo reflektohet qartë edhe në strukturën e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit të Jo-Jetës.

Dëmet nga produktet e sigurimit të detyrueshëm motorik vitin e kaluar arritën vlerën e 3.72 miliardë lekëve, në rritje vjetore me 14.8%. Ato përbënin 59.6% totalit të dëmeve të paguara në tregun e sigurimeve të Jo-Jetës, nga 53.5% që kishin qenë për vitin 2021.

Rritja e dëmeve nga sigurimet e detyrueshme motorike u ndikua sidomos nga produkti i sigurimit të brendshëm MTPL dhe nga dëmet e lidhura me policat Kufitare, ndërsa dëmet nga Kartoni Jeshil pësuan rënie të ndjeshme krahasuar me vitin paraardhës.

Rritje të ndjeshme shënuan edhe dëmet në sigurimin nga zjarri dhe forcat e tjera të natyrës, që arritën në 1.11 miliardë lekë, 25.3% më shumë krahasuar me vitin 2021. Pesha e tyre specifike u rrit në 17.8%, nga 14.7% një vit më parë.

Rritje të fortë vitin e kaluar shënuan edhe dëmet motorike të paguara si sigurues të drejtpërdrejtë nga kompanitë e sigurimit. Kjo kategori dëmesh u rrit me 451% krahasuar me një vit më parë dhe është e lidhur me parashikimet e ligjit të ri për sigurimet e detyrueshme motorike.

Ndërkohë, dëmet e paguara nga siguruesit e Jetës vitin e kaluar ranë në 292 milionë lekë, 13.7% më pak krahasuar me një vit më parë. Pesha e tyre specifike zbriti në 4.3% të totalit, nga 5.1% në vitin 2021.

Kompanitë e sigurimit të Jetës patën pësuar një rritje të shpenzimeve për dëmeve në vitin 2021, zhvillim që reflektoi sidomos shtimin e vdekjeve për shkak të pandemisë së Covid-19. Gjatë vitit 2022, efekti i faktorit Covid është tejkaluar dhe dëmet e paguara nga kompanitë e sigurimit të jetës kanë rënë përsëri.

Dritan Çelaj, Drejtor i përgjithshëm i Atlantik, thotë se në vitet e fundit, kompanitë e sigurimeve po përpiqen të përmirësojnë procedurat e trajtimit të dëmeve dhe të shmangin, kur është e mundur, çështjet gjyqësore.

“Mendoj se ka një trajtim më të shpejtë dhe më korrekt të dëmeve dhe rritje të shpejtësisë së ekzekutimit. Ne jemi kompania me numrin më të ulët të dëmeve në proces gjyqësor. Ne kemi preferuar që shumicën e çështjeve t’i zgjidhim në mirëkuptim me klientët, pa shkuar në proces dhe pa përfituar nga amullia që ekziston në sistemin gjyqësor.

Ne këtë e konsiderojmë arritje të rëndësishme, sepse në fund, misioni i kompanive është të shlyejnë dëmet kur ndodhin dhe të krijojnë besim në sytë e konsumatorëve.
Ka disa faktorë për këtë.

Është edhe çështje maturie dhe e zhvillimit profesional të tregut, por edhe tregues i rritjes së fuqisë ekonomike të kompanive të sigurimit, që arrijnë të përballojnë në kohën dhe masën e duhur këto sigurime.

Është edhe një zgjedhje strategjike, në rastin e Atlantik. Ne nuk dëshirojmë të çojmë çështje në gjyq, sepse ky është një proces që sjell kosto në kohë dhe para për të dyja palët e përfshira” – shprehet ai.

Burimi: AMF

Pagesa e dëmeve, rriten SIGAL dhe SIVIG, bie Albsig

SIGAL Uniqa Group Austria vitin e kaluar u kthye të jetë kompania që pagoi më shumë dëme, me 25.17% të totalit të tregut, nga 28.35% që kishte paguar një vit më parë.

Gjatë vitit 2022, u shënua një rritje e ndjeshme e SIVIG, që pagoi 20.93% të totalit të dëmeve të shkruara bruto në tregun e Jo-Jetës, nga 18.28% një vit më parë.

Rënie të peshës ndaj totalit të dëmeve pësoi edhe Albsig, në 14.17%, nga 14.41% që zinte një vit më parë dhe Intersig VIG, në 8.54%, nga 11.09% në vitin 2021.

Rritje të peshës në strukturën e dëmeve shënoi Eurosig, në 11.12% (nga 9.82% një vit më parë, Ansig, në 8.51%, (nga 6.76% një vit më parë) dhe Insig, në 6.23% (nga 5.13% një vit më parë). Në rënie ishte pjesa e dëmeve e paguar nga Atlantik, në 5.33% (6.16% një vit më parë).

Burimi: Monitor

www.targaime.com Siguracione online

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2023, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2023, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2023, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *