Tarifat e Targës së Personalizuar

Për t’u pajisur me një targë të personalizuar, çmimi fillestar është ALL 100.000. Kjo vlerë ndryshon në varësi të mesazhit të përzgjedhur (numri i karaktereve, kombinimi, etj.).

Targa e koleksionit Premium ka një çmim fillestar prej ALL 250.000. Vlera finale e targës përcaktohet nga ofertat e ndryshme në ankand.

Pagesa e tarifës për pajisjen me targë të personalizuar ju mundëson të drejta ekskluzive mbi targën tuaj, si dhe bartjen e saj nga një mjet në tjetrin. Transferimi i targës së personalizuar në një mjet tjetër kushton 30.000 lekë (për çdo rast).

Pajisja me Targë të Personalizuar

Për të marrë në dorëzim targën e personalizuar, aplikanti duhet të ketë në pronësi (ose në zotërim nëpërmjet formulave leasing, kredi bankare, etj.) mjetin që do të pajiset me targën e rezervuar. Në rast se mjeti ka qenë i pajisur më parë me një targë të zakonshme, aplikanti duhet të dorëzojë paraprakisht këtë targë, për të marrë në dorëzim targën e re.

Koha për prodhimin dhe shpërndarjen e targës në Drejtorinë Rajonale përkatëse është 10 (dhjetë) ditë nga momenti i konfirmimit të pagesës.

Pas konfirmimit të pagesës, aplikanti ka të drejtë të marrë në dorëzim targën e tij të personalizuar në Drejtorinë Rajonale përkatëse brenda 1 (një) viti. Nëse rast se aplikanti nuk paraqitet për të marrë në dorëzim targën e tij brenda afatit, DPSHTRR ruan të drejtën të nxjerrë sërish në shitje kombinimin.

Burimi: DPSHTRR

www.targaime.com Siguracione online

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2023, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2023, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2023, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *