Parkim

6 milionë euro për të parkuar në Tiranë këtë vit