📉-32% aksidente rrugore më pak krahasuar me Janar – Korrik 2018;

📉-36% aksidente rrugore me pak të shkaktuar nga drejtues mjeti nën moshën 25 vjeç;

📉-31% qytetarë të përfshirë në aksidente;

📉-5% viktima të shkaktuara nga aksidentet rrugore.

🚨Krahas përmirësimeve, ka edhe arsye për marrje masash e parandalim. Statistikat tregojnë për një rritje me 📈+5% të aksidenteve të shkaktuara nga sjellja e këmbësorit krahasuar me vitin 2022! 🚶🏻‍♂️💥⚠️

📚Edukimi është forma e parë dhe më rezultativja për ndikim në uljen e aksidenteve rrugore dhe pasojave!

Burimi: DPSHTRR