AMF me Vendimin nr 135 date 28.07.2023 Miratoj Ndryshimin e Ndryshimin e Statutit Te Shoqerise se Sigurimit Si Pasoj e Ndryshimit te Emrit:

Miratimin e ndryshimit të nenit 1 të Statutit, si pasojë e ndryshimit të emrit të shoqërisë
së sigurimit nga “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a., në “Sigma
Vienna Insurance Group” sh.a.

Rreth Sigma VIG sh.a:

Historiku Sigma sh.a  u themelua në 1999 dhe u regjistrua në Gjykatën e Tiranës me Vendimin Nr.20487 me datë 3 shkurt 1999. Aktiviteti i saj rregullohet nga nenet e Ligjit Nr. 9901 me datë 14 prill 2008 “Për shoqëritë tregtare”dhe Ligji Nr. 52 datë 22 maj 2014 “Për aktivitetet e sigurimit dhe risigurimit dhe ndërmjetësimin në sigurime dhe risigurime”, dhe aktet nënligjore të dala në funksion të tij. Enti rregullator për tregun e sigurimeve është Autoriteti Shqipëtar i Mbikëqyrjes Financiare. Aktiviteti i saj kryesor është ofrimi i sigurimit për mjetet motorike, pronën, shëndetin dhe sigurime të tjera jo-jetë. Në 2004 gjithashtu filloi aktivitetin e saj në Kosovë nëpermjet degës së saj.

Sigma VIG ka pasur ecuri të qëndrueshme gjatë vitit 2022. Përgjatë të cilit ju kemi shërbyer më shumë se 160.000 klientëve duke ju ofruar produktet tona dhe kemi dëmshpërblyer mbi 7.500 klientë. Dëmshpërblime që kapin shifrën e mbi 12 milion eurove.

Digjitalizimi i proceseve në shërbim të klientit, vazhdon të jetë një objektiv me rëndësi të lartë, sepse është një ndër prioritetet e grupit VIG, prandaj kemi synim të ecim me të njëjtin hap dhe shpejtësi në këtë drejtim. Është punuar fortë që të kemi një version të përmirësuar të aplikacionit Sivig dhe procesin e shitjes online, si nëpërmjet vetë aplikacionit por edhe website. Përgjatë vitit 2023 synojmë gjithashtu të përmirësojmë trajtimin e dëmeve motorike, në një kohë më të shkurtër si dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të mundshme, pa ndërmjetës apo proces gjyqësor.

Në 23 qershor 2023, Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Shoqërisë, dakordësuan për rikthimin e emrit të kompanisë në “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a.  

Burimi: AMF/SIVIG

www.targaime.com Siguracione online

whatsapp 0676048400

Sigurimi i makines online, llogaritja e siguracionet e makinave, kartoni jeshil cmimi, sa kushton kartoni jeshil 2023, kartoni jeshil per maqedoni, siguracioni i makinave cmimi, siguracion, makine cmimi 2023, siguracion makine online, siguracion makine per greqi, siguracion makine ne shqiperi, siguracion makine ne shqiperi taksa online, siguracioni i motorrit, sa kushton siguracioni i makinave 2023, ligji i ri per siguracionet e makinave, kontrollo siguracionet e makines, polica e sigurimit online, llogaritja e siguracionit te makines online.Ja kush jane kompanite e sigurimeve qe Shesin siguracione online: Sigal Uniqa Group Austria, Intersig Vienna Insurance Group, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Albsig, Atlantik, Ansig, Eurosig. Lista e plote e kompanive te sigurimeve qe operojne ne tregun Shqiptar: Insig, Sigal Uniqa Group Austria, Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group, Atlantik, Intersig Vienna Insurance Group, Eurosig, Albsig, Ansig. Sigal Live Uniqa Group Austria, Sicred, Insig Jete, Albsig jete